ლიტვა

უმაღლესი განათლება ლიტვაში

ლიტვა ევროკავშირის წევრი ქვეყანაა, რომელიც მდებარეობს ბალტიის ზღვასთან. ლიტვის უმაღლესი განათლების სისტემა გამოირჩევა სწავლების მაღალი ხარისხით, დიპლომები აღიარებულია საერთაშორისო დონეზე. ამასთან, სწავლის და ცხოვრების საფასური ლიტვაში გაცილებით ნაკლებია სხვა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებთან შედარებით.

სასწავლო პროგრამების არჩევანი მრავალფეროვანია (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტურანტურა), ასევე ლიტვური უმაღლეს სასწავლებლები აქტიურად არიან ჩართული Erasmus Mundus პროგრამაში, რის შედეგადაც შესაძლებლობა გეძლევათ სწავლა გააგრძელოთ დასავლეთ ევროპის უნივერსიტეტებში.


ლიტვაში ჩვენი პარტნიორი უნივერსიტეტებია: