პოლონეთი

სწავლა–განათლება პოლონეთში

უმაღლესი განათლება პოლონეთში

პოლონეთი ეს არის ქვეყანა მდიდარი ისტორიით და შესანიშნავი ბუნებით, აღსავსეა სხვადასხვაგვარი ღირსშესანიშნეობებით, უძველესი არქიტექტურული შენობებითა და სასახლეებით, შუასაუკუნეებისდროინდელი ძეგლებით და ციხეებით, კულტურული დაწესებულებებით, რომლებიც მთელს მსოფლიოშია ცნობილი.

პოლონეთის განათლების სიტემა შეესაბამება "განათლების კლასიფიკაციის საერთაშორისო ნორმებს" (ISCED) და ითვლება მსოფლიოში ერთ–ერთ მოწინავედ. პოლონეთის განათლების სისტემას აქვს შემდეგი სტრუქტურა: სკოლამდელი განათლება, დაწყებითი განათლება, საშუალო განათლება, უმაღლესი განათლება.

თუ მხედველობაში მივიღებთ ცხოვრების დონესა და ცხოვრების ღირებულებას – პოლონეთი ერთ–ერთი მიმზიდველი ქვეყანაა განათლების მიღების მხრივ. განათლების მიღება აქ ფასიანია. თუ თქვენ გადაწყვეტთ სწავლას პოლონეთში, იპოვით ინგლისურ ენაზე სწავლის ფართო არჩევანს.